soundofheaven.info Technology TAGALOG ROMANTIC LOVE STORIES PDF

Tagalog romantic love stories pdf

Friday, April 26, 2019 admin Comments(0)

PHR Tagalog Pocketbooks Free Reading Read Books, Tagalog, Romance Books Belong To My Heart) by MarthaCecilia_PHR Romance Novels, Tagalog. Results 1 - 10 of Download Romance Books for FREE. All formats available for PC, Mac, eBook Readers and other mobile devices. Large selection and. The leading source of online pinoy stories. Category: EBOOKS Free. FREE Tagalog Online Pocketbook Ebooks for everyone to download. Love Signs. Feb 4.


Author: SHAKIA KNUDTSON
Language: English, Spanish, Dutch
Country: Solomon Islands
Genre: Personal Growth
Pages: 345
Published (Last): 05.08.2016
ISBN: 500-3-17017-845-9
ePub File Size: 17.79 MB
PDF File Size: 17.80 MB
Distribution: Free* [*Regsitration Required]
Downloads: 47905
Uploaded by: FREDERICK

eBooks - Category: Romance - Download free eBooks or read books online for free. Discover new authors and their books in our eBook community. Books shelved as tagalog-romance-pocketbooks: Reid Alleje 1 by Sofia (PHR), Reid Alleje 2 by Sofia Wishing For A Star (Precious Hearts Romances, #). Download as PDF, TXT or read online from Scribd A tagalog romance novel by Vicky Eleen. 2 .. had to put his affairs in order,” seryosong sagot ni Jake.

Sa loob, inilawan sila ng aninag ng mga sulo mula sa labas ng mansiyon. Ang alam nya sa Prince charming mayaman, edukado at guwapo…. Paano nya matatanggap ang kaibigan sa totoo nitong pag ka tao? Hindi na na is ni Misty ang kanyang mga luha. Ang gustong buhay ni Santi Sixto ay iyung mabagal pero tiyak. What can you do? Tumaba siya.

Previous 18 Free Classic Ebooks. About The Author. Related Posts. I love erotics book. I love erotica. Shwesin on May 31, at 6: Bardia on June 18, at 6: Bega on July 11, at 2: I enjoyed them. Sanjana on December 14, at 5: Well, since we're best friends I wanna Not suitable for 13 and younger it's my first time doing a lesbian story please no hate.

What happens when two girls fall in love, will they be discriminated and will the teacher loose her job? Will Scarlett Scar She is not pleased about this at all, but when she meets her guys, she is more than pleased. Her parents make her ch Jerk , Love , Sex , Marriage. I'm Rosalina Payne and after two years I've returned to high school. Being in traumatic life changing events isn't half of what goes on in my life.

I hate life right now, until I meet Bastien Lacriox. Fantasy , Love , Hate , Hope , mate , sex , high school , curse words , friendship. Paige Easton's focus in life is finishing high school being validictorian , and she is not letting anything get her off track.

She has always been quiet and not into the entire private school snobby kids thing. Most of all she steers clear of boys But what will happen when she is forced to tutor Jack Edwards, the most popular guy at school?

Will he help break down the walls around her heart? Abuse , rape , father , daughter , love , relationship , sex , romance.

What is he going to do, for a guy that has never been in love before? Allie and Roy can't stand each other. With a wide smile on her lips, pinihit ni Misty ang pinto at pumasok siya. Hinanap niya ang ngi at tuwa sa mga mukha nito, ngunit wala siyang nakita. Seryoso at pormal itong humarap sa kanya. Saka pa lamang niya napansin na may ibang tao pala sa silid. Angelina Jose, daughter of one of our biggest stakeholders in the company.

Parang inis na inis sa kanyang pagda ng. Magtatrabaho ka pa. Nahulog ang dalang notebook ni Misty. Napa ngin si Jake sa kanya. Waring nangungusap ang mga mata nito. Hindi niya inaasahan ang eksenang iyon. Naunahan siya ni Jake. Iniabot nito ang notebook sa kanya. Tingangap niya naman ngunit umiwas niya ito ng ngin. Tumalikod at tumungo sa sopa.

Nagkunwari siyang nagbabasa ng magasin. Binalikan ni Jake si Angelina. Naramdaman niyang tumabi si Jake sa kanya sa sopa.

Romance Books

She faced him with head held high. San Diego? Lumipat si Jake ng puwesto, umupo ito sa harapan niya. Sabihin mong hindi totoo. Sabihin mong hindi ka kailan man pakakasal sa ibang babae. Sabihin mong hindi….

Hindi handa si Misty sa naramdamang awa dito. At that me… dahil sa mga nangyari, I made my promise. Hindi tuluyang main ndihan ni Misty ang ibig sabihin ni Jake. Ano ang nangyari? Nilapitan niya si Jake. Gusto niyang aluin ang mga kirot at hapdi sa puso nito. Nahahalata na ba ni Jake ang kanyang pag ngin?

Love pdf stories romantic tagalog

Hindi biro ang lakas ng loob na nilipon niya ng mga sandaling iyon upang ipakitang hindi siya naaapektuhan sa nuran ni Jake. Gaga akong umasa. Sumunod si Jake at umupo na rin sa kanyang desk. I want it on my desk in an hour. Tumayo na siya at lumabas ng silid.

Hindi na siya nagpaalam pa kay Jake. So ganito nalang tayo mula ngayon. Nang maisara ang pintuan ay nagmadali siyang sumakay ng elevator. Pagkatapos niyang ipaha d ang mga report na kailangan ni Jake sa opisina nito, ay nagpaalam siya sa mga kasamahan na masakit ang kanyang ulo at umuwi na. Humingi rin siya ng paumanhin kay Mr.

Mabu na lamang at duma ng si Robina at may dala itong mainit na macaroni soup. Kumain lang kami. Talaga raw magpapakasal na itong si Jake at Angelina. Andun yung hitad kanina ah, nakita mo ba? It was another text message from Jake. Binasa niya ito. Hindi pa niya naibababa sa lamesa ang kanyang cellphone ng tumunog itong muli. Kasi yung ngin niya sa iyo nung Saturday, kakaiba.

Tumaas ang kilay ng kaibigan.

Close pala kayo ha? Kayo na ba? O, matulog ka nang maaga. See you tomorrow! Sa kanyang paghiga, naisip niya si Jake. Agad nanumbalik ang mga eksena ng hapong iyon at ang malamig na pakikitungo nito sa kanya. Paano ko ba maibabalik ang kahapon? Ang kahapong wala ka pa sa buhay ko?

Ang kahapong walang saysay ang buhay ko ngunit hindi naman ako nasasaktan ng ganito? And what about me? We only had one day, Jake. Maybe you just needed a friend, someone out of your social circle that you can be yourself with. Niyakap ni Misty ang kanyang unan at hindi na niya napigilan pa ang lumuhang muli. Ngunit nagulat siya nang may marining na katok sa pinto. Si Robina kaya ito at nagbalik? Muli niyang narinig ang katok.

Bumangon siya sa pagkakahiga upang pagbuksan ito. Hindi na niya nagawang ayusin pa ang sarili. Pagkabukas ng pinto ay nagulat siya, there standing in all his handsome glory, was Jake. Nakatayo pa rin silang dalawa sa gitna ng kwarto. Nagka nginan sila. Unang ngumi si Jake. Umiwas ng ngin si Misty. Pumunta si Misty sa tukador at nagsuot ng robe bago muling humarap kay Jake. Wala nang maisagot si Misty.

Tumalikod siya. Pagharap niyang muli ay pinilit niyang ngumi. Pinagmasdan ni Misty ang mukha ni Jake. Hindi niya magawang ituon ang kanyang mga mata sa ibang bagay. Nakita niyang tapat ito at ang mga mapungay nitong mga mata ay parang nagsusumamo.

Nang ngumi ito ay napansin ni Misty ang mga labi nito. Napalunok siya. Oh Jake. Lumambot ang puso ni Misty. Ipinaghiwa nito ng cake si Misty. Guman naman ang dalaga. Naghiwa din siya ng isang putol at isinubo niya iyon kay Jake.

Gusto kong bilhin ang hotel niya. May plano akong maganda para doon. Yung unique at kakaiba ang konsepto. Tiningnan ni Misty si Jake, naka g din ito sa kanya. Matagal silang nagka nginan, la nangungusap ang kanilang mga mata. Hinagap ni Jake ang mga palad ni Misty. Imbis na ipagha niya ito ng isang slice ay kinamay niya ang icing at ipinahid iyon sa ilong ng binata.

Bumulalas ng tawa si Misty. Hindi niya napansing guman rin si Jake at nagkaroon na din siya ng icing sa ilong. Para silang batang namahid ng icing sa mukha at braso ng bawat isa. Pinatay nito ang cellphone at hindi sinagot. Nakangi at hingal na hingal na inabutan ni Misty ng bimpong basa si Jake. Nilinis niya ang mukha at braso nito, nangal ang icing at lagkit. Ni hindi niya man lang nalinisan muna ang kanyang sarili. Hinagkan ni Jake ang pisngi ni Misty, parang ku ng na nilasap ang kanyang mukha, hinalikan bawat bahagi ng pisngi niya na may icing.

Pagkatapos niyon ay niyakap siya ni Jake ng mahigpit. Guman ng yakap si Misty. Hindi na niya namalayan kung gaano sila katagal na nasa magkayakap. Tila nalasing si Misty sa bango ni Jake, at parang abot kamay na niya ang langit ng mga sandaling iyon. Humigpit ang mga yakap ni Jake sa kanya. Bago pa naimulat ni Misty ang kanyang mga mata, wala na si Jake sa kanyang harapan, wala na sa kanyang silid.

Nakayapak siya, la may hinahanap. Namataan niya si Jake, papalapit ito sa kanya, at inabot nito ang isang rosas na kulay asul. Tinangap niya ang bulaklak, ngunit nasugat ang kanyang kamay sa mga nik nito, at dumugo. Alam niyang eight thirty a. Bitbit ang notebook ay lumabas na siya at tumungo roon. She took her me going there. Hindi lang dahil napakataas ng takong ng bago niyang sapatos na suot, kundi gusto niyang inisin si Jake San Diego. Sa alin kayang parte sila humanga?

Pagpasok niya sa mee ng room ay napalingon ang lahat sa kanya. Napansin niyang hindi aabot ng sampu ang mga tao roon. Nakita din niyang naroon si Angelina, at hindi maganda ang hiwa g ng ngin nito sa kanya. Tayo ang bibili ng hotel nila sa Pangasinan. Amurao, bago ito bumaling kay Jake. Alam niyang hindi ganoon kalaki ang assets ng San Diego Group para tustusan ang ganito kalaking project.

Sumulyap siya kay Jake, nagtatanong ang kanyang mga mata. Tumi g si Jake sa kanya sumandali at pagkatapos ay inilihis na nito agad ang kanyang paningin. We can. Hindi mo naitatanong, our fathers are best friends and business partners. At kahit wala na sila, ipagpapatuloy namin ni Jake ang naumpisahan ng aming mga ama. Mariin pa ring naka g si Misty kay Jake.

Category: EBOOKS Free

Ito pala ang plano mo. Kaya pala hindi mo matanggihan si Angelina. Kailangan mo ang pera niya. Nagkagulo ang mga tao at hindi na nagawa ni Jake na sagu n pa si Angelina. Parang papatay ang mga mata nito at halatang inis na inis sa kanya. Matagal nang sarado ang hotel ngunit maganda ang kinalalagyan nito at malapit din sa magagandang beach doon. Nang makaalis ang lahat ay naiwan sa mee ng room si Jake, Misty at Angelina.

62 Free Romantic / Erotic Ebooks

Unang nagsalita ang sosyal na babae. Tinabig ba naman ang kape? Kulang sa pansin! Nagpan ng ang mga tainga ni Misty. Tumayo siya at namewang pa. Hindi niya sinasadya, at ano pa ba naman ang problema? Nakuha na n ang property. That is enough! Sa labas ng conference room, ay hindi agad umalis si Misty. I am the CEO here. Misty will stay on as my Execu ve Assistant and that is final.

Lalo siyang humanga dito. Alam naman niyang walang gusto si Jake kay Angelina, at ang huli lamang ang naghahabol dito. Kahit nangako si Jake sa kanyang ama na pipili n niyang mahalin si Angelina at pakakasalan ito, naniniwala si Misty na hindi ito madaling mangyari. Yun nga lang, nasabi na ni Jake minsan na gusto niyang isalba ang San Diego Group, at kung kasama sa pagsalbang iyon ang pakasalan si Angelina at ang pera nito, wala na siyang magagawa.

Kasama niya si Robina sa isang Japanese fas ood sa tapat ng opisina. Ikinuwento niya dito ang mga naganap sa mee ng ng umagang nakaraang araw. Umamin ka na nga! Sa humigit kumulang na sampung minuto, ay pinilit ni Misty na ikuwento kay Robina ang lahat. Kung paano niya natutunang ibigin si Jake, kung paano humaplos sa kanyang mga pisngi ang mga labi nito.

Hindi si Angelina ang kalaban mo kay Jake. Si Karina. Ayan na kasi ang boss ko, baka maunahan akong makara ng sa opisina. Tawagan kita mamayang gabi, ha. Hindi na niya napilit pa ang kaibigan na magsalita. Nagmadali itong tumayo at lumabas ng restawran para habulin ang boss nito.

Naka ngin lamang ito sa malayo, nakatanaw sa labas ng malaking bintana sa opisina nito. Inilatag ni Misty ang mga folder sa ibabaw ng mamahaling desk nito, ngunit hindi niya magawang umalis. Hindi ko talaga alam kung ano ang isasagot ko kung hindi mo nabig ang kape. Ngumi ito. Lumapit ito sa kanya. Nawala ang ngi sa mga labi ni Jake. Yumuko ito at tumalikod muli. Ano ba ang problema mo, Jake San Diego? Humakbang si Misty papalapit kay Jake.

Ano na ako sa puso mo? Humarap itong muli sa kanya, at sa pagkakataong iyon, ay halos magkalapat na ang kanilang mga katawan.

I naas ni Jake ang kanyang baba at ningnan siya nito sa mata. Hindi nakasagot si Misty, bagkus ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pero ano ako sa buhay mo, Jake? Dapat ba kitang ipaglaban? Patuloy lamang itong nagsalita while Misty tried to catch her balance. One of these days ay pupunta tayo sa Pangasinan. Gusto kong makita mo ang hotel, and tell me if you have any ideas kung paano na n gagawing isang maganda at kakaibang resort ang property na iyon.

Huli na nang napagtanto niya ang kanyang mga sinabi. Huli na para bawiin pa ito. At hindi malaman ni Misty kung alin ang mas masakit, ang pagkapahiya o ang makita ang kawalan ng reaksiyon sa mukha ni Jake. Parang babagsak na ang kanyang mga luha nang tumalikod siya sa binata at tuluyang lumabas.

Hindi siya dumiretso sa kanyang opisina, tumuloy siya sa ibaba ng gusali. Kailangan niyang lumabas, magpahangin. Na gilan si Misty pagda ng sa recep on area, sa harap ng isang magandang bouquet ng blue roses doon.

Nilapitan niya ito. Hindi niya mailisan ang kanyang ngin sa mga asul na bulaklak na iyon. Hindi pa siya nakakalayo nang tawagan ni Mariel si Jake. Mabilis ang mga pangyayari. Lumabas kaagad si Misty sa gusali at pumara ng taxi sa labas ng gate. Hindi niya ito agad pinaalis. Inabangan niya ang pagbaba ni Jake mula sa ikalimang palapag at ang pagsakay nito sa Mercedes Benz na naghihintay dito sa harap ng gusali.

Nang umandar na ang taxi ay inilabas ni Misty ang kanyang shades at sinuot ito. Kung nandito lamang si Robina, malamang sasabihin nitong bagay sa kanya ang maging isang stalker. Papuntang Marikina na ito ah? Hindi rin alam ni Misty kung saan patungo si Jake. Ang alam niya lang, kailangan niyang malaman kung kanino nito ibinibigay ang mga blue roses na espesyal niya pang hinanap noon sa Quiapo.

Napakagat si Misty sa kanyang labi. Iniibig niya si Jake, alam niya iyon. But what about her? Gusto ko lang hawiin ang lungkot sa mga mata mo, Jake. Kung mayroong kang ibang minamahal… hindi ako hahadlang. Hindi niya ito masisisi kung sakali man. Dahil alam niyang may ipinangako ito sa ama at gusto nitong pangalagaan ang kapakanan ng kumpanyang iniwan nito. Oh, Jake. Napalinga si Misty sa labas ng bintana.

Nakita niya ang pagpasok ng kotse ni Jake sa malaking gate ng memorial park. Pagpasok sa loob ay marahan lang ang takbo ng sasakyan nito. Ang lahat ng empleyado ay nakipaglibing noon sa nasirang Don, tatlong buwan na ang nakararaan. Sa di kalayuan ay nakita nga niyang tumigil ang kotse ni Jake sa tapat ng mosoleyong iyon, tangan nito ang mga asul na rosas. Ito po ang bayad. Puwede ho ba kayong maghintay?

Kasi ho gagarahe na ako. Ngunit hindi na nagpapigil pa ang driver. Inatras nito ang taxi, at lumikha ito ng ingay. Nakita niyang tumalikod si Jake at tumingin sa direksiyon nila. Muli siyang sumilip at nakita niyang nagsindi ito ng kandila sa puntod ng ama bago tuluyang lumabas ng mosoleo.

Hindi malaman ni.

Lumalakas na ang hangin at halos wala na siyang taong makita doon. Naglaban ang kanyang isip kung ano ang gagawin. Akala niya ay muling sasakay si Jake sa sasakyan nito. Ngunit hawak pa rin nito ang mga asul na rosas at nagsimula itong lumakad papunta sa direksiyon ng iba pang mga puntod.

Sinundan niya ito. Halos limang minuto silang naglakad, at napansin niyang minsang lumingon si Jake ngunit mabilis naman siyang nakapagtago. Lumakas ang ihip ng hangin. Malinis ito at halatang inalagaan. Nagsindi si Jake ng kandila sa tabi. Hindi makita ni Misty ang mukha ni Jake dahil nakatalikod ito, ngunit napansing niyang lugmok na lugmok at malungkot itong nakaluhod sa harap ng puntod na iyon. Sa mga sandaling iyon ay naupos ng sobrang pagmamahal ang puso ni Misty para kay Jake.

Gusto niyang alisin lahat ng paghihirap ng loob nito, lahat ng pasakit na bumabagabag dito. Nakita niya kung papaanong magiliw na inilatag nito ang mga asul na rosas sa puntod na iyon.

Pagkatapos ay tumayo ito at marahang naglakad na papalayo. Hindi muna sinundan ni Misty si Jake. Nagulat siya sa kanyang nakita, dahil ang pangalan doon ay isang Karina Cerino, at namatay ito tatlong taon na ang nakararaan. Magulong magulo ang isip ni Misty nang mga sandaling iyon. Ang mga asul na rosas, ang pangalang Karina, si Jake…. Iyon ba ang dahilan ng labis na lungkot sa kanyang mga mata? Nagulat si Misty sa muling pagkislot ng kalangitan. Kailangan niyang lisanin ang lugar na iyon.

Naalala niya ang kanyang panaginip noong isang gabi. Sa kalituhan ay na sod siya at napalugmok sa damuhan. Nagulat siya nang biglang maramdamang may dalawang kamay na sumalo sa kanyang balikat at i nayo siya nito. Magpupumiglas sana siya ngunit nakita niya, sa gitna ng dumidilim na langit, ang mukha ni Jake.

Mahigpit at masuyong niyakap niya ito, hindi na niya alintana ang iisipin nito. Nasa kanyang mga bisig ang lalaking pinakamamahal niya, at hindi niya ito hahayaang mawala. Hinding hindi. Guman ng yakap ang binata. Hinagap nito ang kanyang mukha, at sa gitna ng ulan, sa kung saan walang ibang tao kundi sila lang, ay naglapat ang kanilang mga labi. Kung may bukas pa, kung saan maaring magbago ang lahat, ayaw na itong mara ng pa ni Misty.

Ngayon mismo, nandito na ang bukas niya. Hindi na niya kayang tangapin ang isang hinaharap na walang Jake. Matagal nilang nilasap sa halik na iyon ang pagmamahal na hindi maipadama ng hayagan. You came and suddenly, everything changed. Binago mo ang buhay ko. At ayoko, ayoko ding mawala ka. Akala ni Misty ay muli siyang hahagkan ng binata.

Akala niya ay sasabihin din nitong mahal din siya nito. Ngunit taliwas sa lahat ng inaasahan niya ang nangyari. Sa pula o sa pu? Kaya hindi mo kayang magmahal ng iba? Inagaw ng isang nakasisilaw na kidlat at malakas na kulog ang pagkakataong iyon kay Jake para makasagot. At hindi na niya alam kung may sinabi pa ito, dahil sa mga sandaling iyon ay naramdaman niyang umikot ang mundo at naging i m ang lahat.

Mabigat iyon at parang hindi siya makatayo. Masarap ang amoy ng kapeng gumising sa kanya. Pinilit niyang tumayo. Nilibot niya ang kanyang paningin sa silid na iyon. Kulay berde ang mga dingding, malaki ang kama at malambot ang kutson. May mga nakasabit na mamahaling pain ng sa dingding at maganda ang mga kasangkapan sa loob ng silid. May sofang mamahalin sa gilid ng kama at may maliit na mesita kung saan nakalatag ang isang tray ng pagkain.

Hindi ito ang studio apartment niya. Nasaan ako? Pinilit niyang bumangon nang biglang bumukas ang pintuan ng silid. Akong yaya ni Sir Jake. Ay sus, este noon pala yun. Dinala ka naman dito ni Sir Jake. Kagabi ka pa tulog na tulog eh. Nakakahiya naman po sa inyo. Alam niyo ba kung nasaan ang mga damit ko?

Pa ang bag mo nariyan. Eh kumain ka na muna. Mainit pa ang kape, bagong gawa iyan. Saka ang bilin ni Sir, antayin ka ng kotse, iha d ka daw. Matapos magpaalam ni Manang Luz ay lumabas na ito. Pinalibutan ito ng mga tanim na rosas at mga garden chair na gawa sa dinesenyong bakal. Noon lamang niya naramdaman ang gutom.

Pagkatapos niyang pagsaluhan ang almusal ng bacon,. Saka pa lamang niya binasa ang sulat. Hindi ko alam kung napano ka kagabi. But I need you tonight. Party of one of our major suppliers. I need you there. Will you call me pag nabasa mo na ito? Take care. Lumabas na siya sa silid na iyon para hanapin si Manang Luz. Nagitla siya sa kalakihan ng bahay, isa itong mansiyon na maraming silid at may napakalawak na espasyong puno ng mamahaling decorasyon at gamit.

Nasa hallway pa lamang siya ngunit tanaw niya ang malaking stairway na may disenyong ginto at ang grand piano sa tabi nito. Napansin niya ang mga larawan na nakasabit sa dingding. Isang larawan ang nakakuha ng kanyang pansin.

Larawan ito ng isang masayang pamilya. Katabi nito ang isang magandang babaeng nahahawig kay Jake. Ito marahil ang nasirang asawa ng Don at ina ni Jake. Hawak kamay nito ang isang batang lalaking puno ng ngi at tuwa habang nakasandal sa dibdib ng kanyang ama.

Si Jake. Walang bahid ng lungkot sa mga mata nito. Sa tabi ng larawang ito, napansin ni Misty na may isang silid, at nakaawang ang pintuan nitong gawa sa kahoy. Inabot ni Misty ang seradura upang isarado sana ang pinto, nang malanghap niya ang pabango ni Jake. Na gilan siya. Silid kaya ito ni Jake? Sumulyap si Misty kung may tao sa paligid. Sumilip si Misty sa loob ng silid. Alam niyang hindi dapat. Pumasok siya. Maayos na maayos ang silid. Halos kahoy din ang mga kagamitan dito at ang disenyo ay naaayon sa panlasa ng isang lalaki.

Nakita niya sa isang round table sa dulo ng silid ang ilang mga folder at dokumentong galing sa San Diego Group. Walang dudang ito nga ang silid ng binata.

Love pdf romantic tagalog stories

Sa tabi ng round table ay mayroong isang an que dark wood kabinet. Parang may kumurot sa puso ni Misty. Hindi dahil sa babaeng yakap ni Jake sa larawang iyon, kundi dahil sa ligayang nakita niya sa mga mata nito… ligayang hindi niya matagpuan sa mga mata ngayon ni Jake. Hindi niya napansin ang pagda ng nito. Mahal na mahal ni Sir Jake iyang si Karina.

Tatlong taon na. Hindi mapatawad ni Sir Jake ang sarili niya. Eh handa na kasi ang driver para iha d ka. Tayo na Inday. Binuksan ni Manang Luz ang front door kung saan naghihintay ang kotseng maghaha d kay Misty.

Popular Tagalog Romance Pocketbooks Shelf

Hindi siya kaagad sumakay ng sasakyan. Mula nang mawala si Karina. Nagpaalam na si Misty sa matanda at sumakay ng kotse. Doon niya muling sinuot ang kanyang shades at nago ang sinisiil na luha. Ngunit alam niyang iniibig niya ito.

Pinikit niya ang kanyang mga mata.